בתי מלון

Design Business


“מבחינתי, עלי ליצור חללים עסקיים שיגרמו לרגשות ותחושות. עיצוב לוקח את הדברים צעד אחד קדימה ומנסה ליצור תגובות. אם העיצוב מוגדר עם מטרות ברורות זה מה שיהפוך אותו למעניין וייחודי. העיצוב יעטוף ויסייע לעסק לעבוד.”

גלריית בתי מלון »          גלריית בתים »

“My task is to create a business space that triggers emotional feelings from the users. Good design also generates  reactions. If the design is well defined with clear targets, it becomes a unique space. The design helps the business to work effectively while communicating a certain defined concept and branding.”

Hotel Gallery »      House Gallery » 
Design Business


בתי מלון